VISI :

“Terwujudnya Sekolah Angkasa yang unggul dan rujukan dalam menghasilkan abdi yang beragama, berbangsa dan bernegara, serta berilmu demi kejayaan Nusantara

 

MISI :

 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran agama guna menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
 2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran kebangsaan guna menghasilkan lulusan yang cinta tanah air, cinta alam sekitar, cinta sesama, dan cinta diri sendiri
 3. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi guna menghasilkan lulusan yang cerdas intelektual, kinestesis, dan estesis, cinta ilmu pengetahuan, teknologi, dan keunggulan sesuai minat dan bakat peserta didik

 

TUJUAN INSTITUSIONAL SEKOLAH ANGKASA

ABDI AGAMA

 1. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia

ABDI BANGSA DAN NEGARA

 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter cinta tanah air
 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter cinta alam sekitar
 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter sesama
 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter diri sendiri

ABDI ILMU

 1. Menghasilkan lulusan yang cerdas intelektual
 2. Menghasilkan lulusan yang cerdas kinestetis dan estetis
 3. Menghasilkan lulusan yang cinta ilmu pengetahuan dan teknologi
 4. Menghasilkan lulusan yang cinta keunggulan

 

MOTTO :

SMK Penerbangan Angkasa bertekad membentuk siswa dengan karakter : FLIGHT

F = FRONT

      Terdepan terhadap perkembangan ilmu dan teknologi

 

L = LEADERSHIP

      Mempunyai jiwa kepemimpinan dan adil dalam mengambil keputusan

 

I = INTELEGENCY

      Cerdas dalam berfikir, berperilaku dan bertindak

 

G = GROWTH

      Mengembangkan pola pikir modern dan berwawasan global

 

H = HALLO

      Selalu menjalin persahabatan dan berperilaku sopan serta berbudi pekerti luhur

 

T = THRUST

      Mempunyai gaya dorong dan mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *